> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 1/2012

Záznam přidán/aktualizován: 26. březen 2012 v 08.32 hod.

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Nový občanský zákoník:

Zásadní změny v právní úpravě pojistné smlouvy – část I.

JUDr. Jana Čechová, PhDr. Vladimír Přikryl

Článek, s využitím důvodové zprávy k návrhu nového občanského zákoníku, seznamuje čtenáře s hlavními a podstatnými změnami, které nová právní úprava přináší.

LEGISLATIVA A PRÁVO

Opět nepovedená novela!

JUDr. Zuzana Hlaváčková

České asociaci pojišťoven byla k připomínkám zaslána pracovní verze návrhu zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Novela znovu přináší řadu problematických pasáží.

Rozhodnutí Soudního dvora EU: Jaký bude postup pojišťoven?

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.

Rozhodnutí Soudního dvora EU, kterým se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, se bude týkat jen nových smluv, tj. smluv uzavřených od 21. 12. 2012.

Plán legislativních prací vlády ČR na rok 2012

Redakce

Vláda ČR přijala na svém zasedání dne 14. prosince 2011 usnesení č. 941, kterým schválila plán legislativních prací vlády na rok 2012. Jaké jsou ty nejdůležitější právní předpisy týkající se pojišťovnictví?

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob v kontextu pojišťovnictví

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.

Za důvěryhodnou právnickou osobu se pokládá taková osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin (podmínka bezúhonnosti).

Novinky z legislativy

Mgr. Eva Kozojedová

Předsedkyně České sekce Mezinárodního sdružení pro pojistné právo upozorňuje na přehled právních předpisů za období od 1. 11. 2011 až 31. 1. 2012.

EKONOMICKÉ INFORMACE

Pojistný trh v České republice stagnuje

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Po několika letech průběžného růstu poklesly roční výsledky pojistného trhu o 0,3 %. Článek rozebírá základní současné trendy optikou vývoje posledních šesti let.

Nárůst jednorázově placeného pojistného:

Trvalý trend, nebo dočasná záležitost?

Roger Gascoigne

Z jakého důvodu stoupl význam smluv s jednorázovou platbou pojistného a je možné očekávat, že bude tento trend pokračovat? Měli bychom snad začít psát nekrolog běžně placenému pojištění?

POJISTNÉ SPEKTRUM

Boj s pojistnými podvody se pro pojišťovny stává prioritou

Mgr. Jan Cigánik

Detektivové českých pojišťoven odhalili rekordní počet pojistných podvodů. Proč tomu tak je, objasňuje v rozhovoru pro Pojistný obzor předseda sekce pro prevenci pojistného podvodu ČAP Ludvík Bohman.

Asistenční služby pro oblast životního pojištění

Ing. Vladimír Fuchs

Asistenční služby ještě nejsou v portfoliích životních pojištění dostatečně penetrovány. Z tohoto důvodu nejsou zřetelné některé výhody, které pojistitelům a klientům přináší.

Výběr pojišťovacího makléře na základě kvalifikačních předpokladů

Ing. Jiří Janata, CSc.

Výběr pojišťovacího makléře je pro klienta důležitým krokem. Je potřeba vytvořit ovzduší vzájemné důvěry a porozumění, které je nutné pro to, aby tento institut správně plnil svoji funkci.

ZE SVĚTA

Nůžky mezi státy EU se rozevřely! Budoucnost přináší obavy

Ing. Pikora Vladimír, Ph.D.

Časy se mění. V minulosti lidé žili tím, jestli bude dobré počasí a následně úroda, jestli se panovníci dohodnou a bude válka nebo mír. Nyní žijeme v obavě, zdali Evropa zbankrotuje, či ne.

Priority evropského pojišťovnictví pro rok 2012

Mgr. Ondřej Karel

Jaký je výhled evropské regulace pojišťovnictví pro rok 2012? Článek přináší komentář k vybraným nejvýznamnějším tématům, jež jsou součástí publikace „Akční plán CEA pro rok 2012“.

Retail Distribution Review:

Britská regulace distribuce zruší systém provizí

RNDr. Karel Veselý, Ph.D.

Článek představuje hlavní rysy a očekávané dopady britské reformy Retail Distribution Review. V kontextu vývoje evropské a české regulace distribuce nelze vyloučit budoucí zavedení některých prvků této reformy i u nás.

Retail Distribution Review:

Britská regulace distribuce zruší systém provizí

Thomas Holzheu

V lednu 2012 obnovené smlouvy o zajištění potvrdily rozpolcenost pojistného trhu. Tato situace se vyznačujíce vyššími sazbami a růstem pojistného u majetku a naopak stagnací v úrazovém a odpovědnostním pojištění.

Z DOMOVA

Únorová kampaň ČAP se letos věnovala pojištění rodiny

Jolana Ackermannová

Pozornost kampaně byla věnována prakticky všem druhům pojištění, ze kterých se kompletní pojistná ochrana rodiny skládá, i praktickým radám, jak postupovat v konkrétních případech.

Projekt ELVIS pomáhá odhalovat nečestné pojišťovací zprostředkovatele

Ivana Menclová

Pojišťovny registrují stále častější výskyt protiprávního jednání pojišťovacích zprostředkovatelů. ČAP proto iniciovala vytvoření systému ELVIS, jehož hlavním cílem je výměna dat o tomto nelegálním jednání.

Odborná anketa Pojišťovna roku 2011 klepe na dveře

Ing. Zdeňka Indruchová

Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci s ČAP a serverem oPojištění.cz zahájila přípravy na další ročník tradiční odborné ankety Pojišťovna roku.

INSURANCE DIGEST

Growth of single premiums: permanent shift or temporary fad?

Roger Gascoigne

Why have single premium contracts gained such significance and can we expect the trend to continue? Should we be writing the obituary of regular premium business?

Effects of the 2011 catastrophes and the effect on the 2012 reinsurance renewal

Thomas Holzheu

The January renewals confirmed a bifurcation of the market with rate increases and premium growth in property versus stagnation in casualty.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz