> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 3/2013

Záznam přidán/aktualizován: 2. říjen 2013 v 08.47 hod.

EDITORIAL

INTERVIEW

Jaroslav Mlynář: Přes dvoje dveře k nám vstoupí více návštěvníků 4

Mgr. Jan Cigánik

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Povodeň 2013 - a jak dál? 6

PhDr. Michael Neuwirth

Průběh červnových povodní: Česko bylo připraveno 8

Petr Punčochář, Martin Salaj

LEGISLATIVA A PRAVO

Odškodňovaní újmy na zdraví podle NOZ - věštění z křišťálové koule?

Ne, doufejme... 12

Mgr. Lucie Jandová

Elektronické uzavírání pojistných smluv ve světle nového občanského zákoníku 14

Mgr. Hana Manová

Výstupy z projektu Implementace NOZ v praxi pojišťoven 17

Mgr. Lucie Jandová

Novela zákona č. 56/2001 Sb.: Co čeká české řidiče? 19

JUDr. Zuzana Hlaváčková

Novinky z legislativy 21

Mgr. Eva Kozojedová

EKONOMICKÉ INFORMACE

Analýza pojistného trhu 2012: Vždy je co zlepšovat 23

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D., Ing. Jaroslav Urban

Co přináší nový ověřovací koncept IFRS pro pojistné smlouvy? 26

Mgr. Zdeněk Roubal

Pojistný kmen - „rodinné stříbro" bez lesku 28

Ing. Kateřina Lhotská

POJISTNÉ SPEKTRUM

Malé letní zamyšleni nad výkaznictvím pojišťoven 30

Ing. Ladislav Korobczuk

Efektivní nástroj k posílení finanční stability společnosti 32

Ing. Monika Jurášová, CIA

ZE SVĚTA

Mexiko na vzestupu. Nové příležitosti nejen pro pojišťovnictví 36

Lloyd's Communications, Redakce

EIOPA: Konzultace k odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů 38

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc

Z DOMOVA

Začíná nová éra odstraňování následků dopravních nehod? 40

Mgr. Jan Cigánik

Obavy českých pojistitelů: Nová legislativa a zprostředkovatelské praktiky 42

Mgr. Martin Hrdý, ACCA

INSURANCE DIGEST

Internal Audit: Effective Tool for Company Stability

Ing. Monika Juräsovä, CIA

44

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz