> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 2/2014

Záznam přidán/aktualizován: 20. červen 2014 v 12.25 hod.

INTERVIEW

Václav Křivohlávek: Lidé se brání osobní odpovědnosti

Mgr. Jan Cigánik

NA AKTUÁLNI TEMA

Metodika k odškodňovaní nemajetkových újem je na světě! 7

Mgr. Lucie Jandová

LEGISLATIVA A PRÁVO

Zákon „38" opět ve světle ramp. Připomínky odborníků nevyslyšeny 11

Mgr. Lucie Jandová

K aktuálnímu vývoji evropské právní úpravy zprostředkování pojištění 14

Mgr. Ondřej Karel

Legislativní záměry vlády: Jaký bude dopad na pojišťovnictví? 16

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc

Novinky z legislativy 18

Mgr. Eva Kozojedová

EKONOMICKÉ INFORMACE

Budiž ukazatel! 19

Martin Podávka

Příležitost, nebo hrozba? Zamyšlení nad rolí finančního arbitra 22

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D

Interní modely pro kapitálovou přiměřenost. Kdy má smysl do nich investovat? 24

Ing. Petr Bednařík

POJISTNÉ SPEKTRUM

Vývoj úmrtnosti v České republice. Nastane rovnoprávnost pohlaví? 26

RNDr. Petr Sotona

Boj s pojistným podvodem: Hlasový analyzátor spolehlivě odhalí podvodníky 28

JUDr. Ludvík Bohman

FATCA: Dohoda mezi Českou republikou a USA ve finální fázi 30

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc,

ZE SVĚTA

Proč oddělit dohled nad obezřetností od dohledu nad odbornou péčí? 33

Daniel Tošner

Námořní pojištění: Neexistence společné legislativy je problém 36

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.

Z DOMOVA

Jakub Hradec: Strategii nízkých cen vnímám se zdviženým obočím 40

Mgr. Jan Cigánik

Anketa Pojišťovna roku 2013: Vyrovnané skóre 42

Redakce

Výroční konference AČPM: Ohlédnutí za minulostí není samoúčelné 43

Redakce

Vzpomínka na pana Marka Venutu 44

Redakce

INSURANCE DIGEST

An opportunity or a threat? Contemplating the role of Financial Arbitrator

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D

45

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz