> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 10/2007

Záznam přidán/aktualizován: 5. únor 2009 v 10.59 hod.

Reforma veřejných financí a privatizace sociálního zabezpečení

(prof. Ing. Jaroslav Vostatek,CSc.)........................................................................................3

180 let českého pojišťovnictví (Eva Trojanová)......................................................................6

Pomocná ruka Kooperativy pro Pomocné tlapky (Marie Kůrková)....................................7

Z výroční zprávy České asociace pojišťoven 2006 (va)........................................................8

Motoristické aktuality: Skupina B, oprávnění k řízení motocyklů a vztah

k povinnému ručení (JUDr: Tomáš Beran)..........................................................................9

Pojistné podvody v souvislosti s pojištěním letadel (JUDr. Vlastimil Pršal, PhD.)...........10

Bankovní rada ČNB rozhodla o personálním obsazení vedoucích pozic budoucích

dohledových sekcí (Z tiskové zprávy ČNB).......................................................................10

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek).............................................................................11

Pojišťovny se ohlížejí za úspěšným rokem 2006 (La).........................................................12

Magisterské studium pojišťovnictví (Ing. Václav Křivohlávek, CSc.).................................14

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................14

Inzerce....................................................................................................................................15

Pojištění škod na životním prostředí v Evropské unii (Ing. Jiří Janata, CSc.)..................16

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................17

CEA k soukromému zdravotnímu pojištění (JM)..............................................................18

Praxe, Spory, Stanoviska: Předcházení škodám v občanském právu (překvapivé

soudní rozhodnuti) (JUDr. Vlasta Miklušáková)...............................................................18

Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven: František Ženíšek (Josef Hrubeš)...................19

CONTENTS

Public finance reform and privatisation of the social security system (Jaroslav Vostatek)

180 years ol'the Czech insurance industry (Eva Trojanová)

Kooperativa's help to Pomocné tlapky (Marie Kůrková)

Annual Report of the Czech Insurance Association 2006 CAP members' business

results in 2006 (va) Group B, license to drive motorbikes and its relation to the third party liability

insurance (Tomáš Beran) Insurance fraud in connection with airline insurance (Vlastimil Pršal) CNB Bank Board decided on personnel constitution of directorial posts of future

supervisory sections (ČNB) INFO from the European Union (Josef Čížek) The insurance companies look back to the successful year 2006 (La) Study of Master in Insurance (Václav Křivohlávek) From among the new legal awards (Jiřina Kotrbatá) Advertisements

Insurance of damage to environment in the European Union (Jiří Janata) By wire (Eva Trojanová)

CEA: Private health insurance (Jaroslav Mesršrníd) Practice, Disputes, Standpoints: Prevention of losses according to the civil law

(a surprising adjudication) (Vlasta Miklušáková) Pieces of art in insurance companies' collections: František Zenßek (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz