> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 3/2006

Záznam přidán/aktualizován: 10. únor 2009 v 15.06 hod.

Vývoj a současný stav registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných

likvidátorů pojistných událostí (PhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Cechová)..............3

Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví a finanční vzdělávání

(Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.).............................................................................................5

Odborné zkoušky v oblasti zprostředkovatelské činnosti v roce 2005

(PhDr. Jitka Bohmová)..........................................................................................................7

Doškolování pojišťovacích zprostředkovatelů (Ing. Petr Pavlík)..........................................7

Anketa: Pojišťovnictví jako studijní předmět - 1. část (Eva Trojanová)................................8

INFO z Evropské unie (ing. Josef Čížek)................................................................................11

Motoristické aktuality: Bodové hodnocení deliktů v silničním provozu

(JUDr. Pavel Busta)............................................................................................................12

Hurikány - metla i činitel rozvoje světového pojišťovnictví a zajištění - 2. část

(Ing. Michal Škorpil)...........................................................................................................14

Pojistný trh zaznamenal růst i v roce 2005 (Tisková zpráva ČAP).....................................15

Praxe, Spory, Stanoviska: Ušlý zisk při zranění, společná provozovna

(JUDr. Jaroslava Sulcová)..................................................................................................16

Představujeme sekci vzdělávání a publikační činnosti CAP a jejího nového

předsedu (eva)....................................................................................................................16

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................17

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................18

Velké škody: Požár Fišerovy továrny v Karlině (Josef Hrubeš)...........................................19

CONTENTS

Development and current status of the registrar of insurance intermediaries

and individual loss assessors (Vladimír Přikryl, Jana Čechová) Intermediate activity in insurance and financial education (Jaroslav Mesršmíd) Special examinations in the sphere of intermediate activity in 2005 (Jitka Bohmová) Refresher courses for insurance intermediaries (Petr Pavlík) Survey: Insurance business as a study unit - Part 1 (Eva Trojanová) INFO from the European Union (Josef Čížek)

News for motorists: Point value of offence in road traffic (Pavel Busta) Hurricanes - A scourge and a factor of world insurance and reinsurance development

- Part 2 (Michal Škorpil) Insurance market grew also in 2005 Practice, Disputes, Standpoints: Loss of profit incurred after injury, Common place

of business (Jaroslava Sulcová) Introducing ČAP Education and Publication Section and it's new chairman (eva) By wire (Eva Trojanová)

From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Big losses: Fire of the Fišer factory in Karlín (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz