> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 1/2006

Záznam přidán/aktualizován: 10. únor 2009 v 15.13 hod.

Novoroční anketa (Eva Trojanová).........................................................................................3

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v pojišťovnictví

(Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)...........................................................................................11

Tripartitní seminář o důchodové reformě (lng. Rudolf Voborský).....................................12

Dojde ke změně struktury zajistného trhu? (Ing. Bohdan Minol).....................................12

Nová rizika v pojištění odpovědnosti - produkty 21. století (Eva Trojanová)..................13

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek, Ing. Václav Kodiš)....................................................14

Motoristické aktuality: Zadržení řidičského průkazu je tady znovu

(JUDr. Pavel Busta)............................................................................................................15

Praxe, Spory, Stanoviska: Náklady právního zastoupení po novele zák. č. 168/1999 Sb.

(JUDr. Vlasta Miklušáková)................................................................................................16

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................17

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................18

Velké škody: Požár obchodního domu ARA (Josef Hrubeš)................................................19

CONTENTS

New Year's survey (Eva Trojanová)

Public-Private Partnership in the insurance industry (Jaroslav Mesršmíd)

Seminar for the government, employers and trade unions concerning reform of the retirement system (Rudolf Voborský)

Is the reinsurance market's structure about to change? (Bohdan Minol)

New risks in third party liability insurance - Products of the 21st century

(Eva Trojanová) INFO from the European Union (Josef Čížek, Václav Kodiš) News for motorists: Restraint of driver's license is back again (Pavel Busta) Practice, Disputes, Standpoints: Solicitor's charges after amendment

of Act No. 168/1999 Coll. (Vlasta Miklušáková)

By wire (Eva Trojanová)

From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá)

Big insured losses: Fire of ARA department store (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz