> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 3/2005

Záznam přidán/aktualizován: 11. únor 2009 v 11.27 hod.

Pojišťovny mohou přispět k úspěchu důchodové reformy (Ing, Ladislav Bartoníček, MBA)....i

Důchodová reforma a podpora životního pojištění (Ing. Jaroslav Kulhánek).....................4

Pět let zkušeností s daňovou podporou soukromého životního pojištění

(JUDr. PetrPoncar)..............................................................................................................5

Příprava důchodové reformy v ČR je v plném proudu (Ing. Vladislav Minář).................6

Přípravy k rozhodnutí o důchodové reformě se blíží (Rudolf Voborský a Eva Trojanová).....8

Penzijní reforma musí být komplexní a hlavně rychle uskutečněná

(prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.) ........................................................................................9

Struktura důchodových systémů ve vybraných zemích (Ing. Rudolf Voborský)...............11

K diskusi o důchodové reformě (Jaroslav Dostal, CSc, Ing. Petr Pavlík) ..........................13

Chcete složit odbornou zkoušku a stát se úspěšným pojišťovacím zprostředkovatelem

nebo samostatným likvidátorem pojistných událostí?..................................................14

INFO z Evropské unie (Ing. Jana Pospíšilová, Ing. Josef Čížek)................................................15

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................15

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................16

Recenze...................................................................................................................................16

Komerční prezentace............................................................................................................17

Praxe, Spory, Stanoviska: Ušlý zisk - výchozí období pro výpočet (JUDr. Jaroslava Sulcová) .... 18

Aktuality za zahraničí (MIK)................................................................................................18

Velké pojistné události: Zkáza Maroldova panoramatu (Josef H rubeš).............................19

CONTENTS

Insurance companies may contribute to success of pension reform (Ladislav Bartoníček) Pension reform and support of life assurance (Jaroslav Kulhánek) Pive years of experience with tax support of private life assurance (Petr Poncar) Preparation of pension reform in the Czech Republic is in process (Vladislav Minář) Preparation for decision on pension reform coming close to an end

(Rudolf Voborský, Eva Trojanová) Pension reform must be complex and foremost it must be done quickly (Jaroslav Daňhel) Structure of representative countries' pension systems (Rudolf Voborský) Discussion on pension reform (Jaroslav Dostal, Petr Pavlík) Do you want to pass the professional examination and become a successful insurance

intermediate or individual loss assessor? Where? Well, in the Czech Insurance

Association! INFO from the European Union (Jana Pospíšilová, Josef Čížek) By wire (Eva Trojanová)

From among the new insurance provisions (Jiřina Kotrbatá) Review Advertising

Loss of profit - Initial period for computation (Jaroslava Sulcová) News from abroad (MiK) Big insured losses: Destruction of the Marokl's panorama (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz