> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 2/2005

Záznam přidán/aktualizován: 11. únor 2009 v 11.28 hod.

Nový prvek v regulaci (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) ..........................................................3

Studijní texty odborného minima znalostí pro zprostředkovatele a likvidátory

(Eva Trojanová).....................................................................................................................4

Zkušební řád CAP pro odborné zkoušky základního kvalifikačního stupně odborné

způsobilosti zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí..............6

Představujeme vám.................................................................................................................7

Anketa (Eva Trojanová)...........................................................................................................7

Aktuality za zahraničí (MiK)..................................................................................................9

CVFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek, Mgr. Miroslav Langhammer, Ing. Jana Pospíšilová)..... 10

Systém kvality CAP (Ing. Miroslav Urban)..........................................................................12

Risk management z pohledu právních předpisů: činnosti s vysokým požárním

nebezpečím (4) (Ing. Pavel Rybář)....................................................................................13

Telegraficky (Eva Trojanová) ................................................................................................14

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kolrbalá).........................................................15

Průzkum řidičských schopností starších osob

(prof. PhDr. Jiří Hoskovec, doc. PhDr. Jiří Stikar, PhDr. Jana Smolíková) .......................16

Praxe, Spory, Stanoviska: Ušlý zisk - doklady (pokračování) (JUDr. Jaroslava Sulcová).... 17 Teroristický útok na WTC v New Yorku představoval dvě pojistné události

(Michal Škorpil)..................................................................................................................17

Komunikace beze slov (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.)..................................................18

Velké pojistné události: Nehody pražských tramvají (Josef Hrubeš)..................................19

CONTENTS

Editorial - CAP: On the examinations of insurance intermediaries and individual

loss assessors (Jaroslav Mesršmíd) Minimum expert knowledge study texts for intermediaries and loss assessors

(Eva Trojanová) CAP Examination Regulations for the basic qualification level examination

of professional skills of insurance intermediaries and individual loss assessors

Introducing Survey (Eva Trojanová) News from the world (Mik, OM)

INFO from the European Union (Josef Čížek, Miroslav Langhammer, Jana Pospíšilová) ČAP Quality system (Miroslav Urban)

Risk management in view of legal provisions: High fire risk activities (Part 4) (Pavel Rybář) By wire (Eva Trojanová)

From among the new legal provisions (Jiřina Kolrbalá)

Survey on driving performance of elderly drivers f Jiří Hoskovec, Jiří Stikar, Jana Smolíková) Practice, Disputes, Standpoints: Loss of profit - Documents (Continuation)

(Jaroslava Sulcová) Terrorist attack on WTC in New York consisted in two insured losses (Michal Škorpil) Communication without a word (Miroslav Stránský) Big insured losses: Accidents of the Prague electric trams (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz