> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 9/2004

Záznam přidán/aktualizován: 11. únor 2009 v 11.45 hod.

Aplikace GIS po roce v pojišťovnách (Anketa) .....................................................................3

Projekt FLODA zpřesní modelování povodňových rizik (Lukáš Čížek).............................6

Dva roky po povodních: Vyřízeno téměř 99 % pojistných událostí ze srpnových povodní2002 (Tisková zpráva ČAP)....................................................................................6

Z historie povodní v Cechách (Eva Trojanová)......................................................................7

Co dál se samoregulací? (doc. íng. Antonín Kubíček, CSc.).................................................11

PISA (Property Insurance Sums Insured Appraisal) (Ralf Müller)..................................12

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................13

Sprinklerová ochrana z pohledu nové ČSN EN 12845 (íng. Pavel Rybář)........................14

Praxe, Spory, Stanoviska: Zánik pojištění pro neplacení pojistného

(JUDr. Vlasta Miklušáková)................................................................................................15

Padesát nejzávažnějších přírodních katastrof ve světě v roce 2003 (Michal Škorpil)......16

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................17

Velké pojistné události: Ničivá povodeň v roce 1890 v Praze (Josef Hrubeš).....................19

Příloha: Šance a rizika při vytváření integrovaného finančního dozoru v ČR (Peter Baier)

CONTENTS

A year experience of GIS application in insurance companies (Eva Trojanová)

FLODA Project will give precision to flood risks modelling (Lukáš Čížek)

Two years after the floods: Almost 99% of insured losses incurred during the August 2002

floods have been settled From the history of floods in Bohemia (Eva Trojanová) What next with the self-regulation?(A/?/ow'/; Kubíček) PISA (Property Insurance Sums Insured Appraisal) (Ralf Müller) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Sprinkler protection in the EU according the new EN 12845 (Pavel Rybář) Practice, Disputes, Standpoints: Expiry of insurance cover as a result of non-payment

of insurance premium (Vlasta Miklušáková) Fifty major nature catastrophes in the world in 2003 (Michal Škorpil) By wire (Eva Trojanová) Prague flood in 1890 (Josef H rubeš) Appendix: Chances and risks arising from the currently developed integrated

financial supervisory body in the Czech Republic (Peter Baier)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz