> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 12/2004

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 11.15 hod.

Vážení a milí čtenáři (Eva Trojanová) ....................................................................................3

Nepřehlédnutelná koncepce důchodového systému.............................................................3

Pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání (Ing. Jaroslav Mesršmid, CSc.)................5

Reforma zdravotníctva v Slovenskej republike (JUDr. Milan Daráš).................................7

Seminář o genetice fing. Rudolf Voborský) .............................................................................9

Fakta o pojistných podvodech (Průzkum Asociace britských pojišťoven)...........................10

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kolrbatá).........................................................11

INFO z Evropské unie (Ing. Jana Pospíšilová, Ing. Josef Čizek).........................................12

...nuda v Bruselu? (Ing. Ladislav Korobcz.uk).......................................................................14

Monte Carlo 2004 (Ing, Vladimir Pulchart)..........................................................................14

Sbírka uměleckých děl CP (red)...........................................................................................15

Telegraficky (Eva Trojanová) ................................................................................................15

Praxe, Spory, Stanoviska: Náhrada škody - újma, kterou lze odškodnit, a kterou nikoliv

(JUDr. Vlasta Miklušáková)................................................................................................18

Vesele z bloku likvidací pojistných událostí (eva)...............................................................18

Velké pojistné události: Havárie balonu Kysibelka (Josef Hrabeš)....................................19

Příloha: Celoroční obsah Pojistného obzoru

CONTENTS

Unnoticeable conception of the retirement system

Workers' Compensation in Europe (Jaroslav Mesršmid)

Reform of the health care system in the Slovak Republic (Milan Daráš)

Briefly from the seminar on genetics (Rudolf Voborský)

Facts about the insurance fraud (Survey of the Association of British Insurers)

From among the new legal provisions (Jiřina Kolrbatá)

INFO from the European Union (Jana Pospíšilová, Josef Čížek)

...boredom in Brussels? (Ladislav Korobcziik)

Monte Carlo 2004 (Vladimir Pulcharl)

Art collection of Česká pojišťovna (red)

By wire (Eva Trojanová)

Practice, Disputes, Standpoints: Loss indemnity - Derogation, which may be compensated

and which may not be compensated (Vlasta Miklušáková) Cheerly from a loss assessors, notebook (eva) Big insured losses: Collapse of the Kysibelka vessel (Josef Hrabeš) Enclosure: Whole-year contents of Insurance Review 2004

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz