> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 11/2004

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 11.16 hod.

„Pojišťovny čeká mnohem intenzivnější boj o zákazníky" říká v původním rozhovoru

pro Pojistný obzor náměstek ministra financí Ing. Tomáš Prouza (Eva Trojanová).........3

Omezíme následky poklesu pozornosti řidičů? (Kolektiv autorů)........................................4

Trendy v asistenčních službách pro cestovní pojištění (Vladimír Fuchs)............................5

Zpráva ČAP o trhu pojištění odpovědnosti za škodu v ČR za rok 2003 - 2. část

(Ing. Václav Zikán)................................................................................................................6

Náhlé změny klimatu a jejich dopad na pojistný průmysl (Ing. Václav Kodiš)...................7

Návody chrání spotřebitele i produkt (Ing. Zdeněk Veiner)..................................................9

Evropská společnost (číž).....................................................................................................10

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................11

Desáté výročí vzniku Slovenské asociace pojišťoven (Eva Trojanová)...............................11

Místo bodového hodnocení odpovídající správní trestání (JUDr. Pavel Busta)................12

Knihovna České asociace pojišťoven (eva)..........................................................................12

Mezinárodní srovnání zdanění životního pojištění (Ing. Rudolf Voborský).......................12

Priority nizozemského předsednictví v Evropské unii (číž)..............................................14

Setkání redakčních rad (Eva Trojanová)..............................................................................15

Evropští pojistitelé vítají možnost nadále zohledňovat pohlaví při tvorbě

pojistných sazeb (Tisková zpráva CEA)............................................................................15

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................15

Praxe, Spory, Stanoviska: Ušlý zisk - doklady (JUDr. Jaroslava Sulcová).........................17

Šéf je sympaťák (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.)............................................................18

Velké pojistné události: Požár Sovových mlýnů (Josef Hruheš)..........................................19

CONTENTS

"Insurance companies will face far more vigorous fight for customers,"

says new deputy finance minister Tomáš Prouza (Eva Trojanová) Shall we reduce consequences of drivers' attention drop off? (team of authors) Trends in assistance services related to the travel insurance (Vladimir Fuchs) ČAP Report on loss liability insurance market in the Czech Republic

in 2003 - Part II. Václav Zikán) Sudden climate changes and their impact on the insurance industry (Václav Kodiš) Manuals protect the consumer as well as the product (Zdeněk Veiner) European companyfá'žj

From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) 10 years of the Slovak Insurance Association (Eva Trojanová) Appropriate administration punishment instead of the point rating (Pavel Busta) Czech Insurance Association Library (eva)

International comparison of life assurance taxation (Rudolf Voborský) Priorities of the Dutch presidency in the European Union (číž) Editorial Boards' meeting (Eva Trojanová)

Preliminary agreement concerning gender equality in insurance (CEA Press Release) By wire (Eva Trojanová)

Practice, Disputes, Standpoints: Loss of profit - documents (Jaroslava Sulcová) The boss is a goody (Miroslav Stránský) Big insured losses: The fire of Sova Mills (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz