> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 4/2004

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 11.19 hod.

I. 5. 2004 - české pojišťovnictví v EU (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.).................................3

K novému zákonu o pojistné smlouvě (JUDi: Věra Škopová)...............................................4

Výsledky členských pojišťoven ČAP za rok 2003 (Tisková zpráva ČAP).............................5

Přístupy CAP k reformě důchodového systému (Ing. Tomáš Nidetzký)...............................7

Úskalí životního a důchodového pojištění (Vladimír Bimka)................................................8

Bude konečně přijato trvalé řešení státní podpory zemědělského pojištění?

(Ing. Václav Vilhelm, CSC, Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)..................................................9

Světový pojistný trh v roce 2002 (doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.)...................................11

Z nových právních předpisů (JUDr Jiřina Kotrbatá).........................................................14

Zrádné tunely: I běžné nehody zde mohou znamenat katastrofu (Eva Svobodová).........15

Inspekční orgán AGA v roce 2003 (aga).............................................................................16

Telegraficky (Eva Trojanová).................................................................................................16

Pozvánka na Pragoalarm (eva)............................................................................................17

Praxe, Spory, Stanoviska: Zamyšlení nad postupem v likvidaci škod z povinného ručení

při absenci pravomocného rozhodnutí o přestupku (JUDr. Vlasta Miklušáková)............18

Z české judikatury: Pojistný podvod v pojištění léčebných výloh v zahraničí

(JUDr. Jiřina Kotrbatá)......................................................................................................18

Velké pojistné události: Katastrofa parníku František Josef I. (Josef Hrubeš)..................19

CONTENTS

May 1, 2004 - Czech insurance business in the EU (Jaroslav Mesršmíd)

As to the new insurance contract law (Věra Škopová)

ČAP members' 2003 preliminary results

ČAP approach concerning the pension system reform (Tomáš Nidetzký)

The drawback of life and pension insurance (Vladimir Bimka)

Is there a permanent solution of agricultural insurance's state support

to be adopted finally? (Václav Vilhelm, Jaroslav Mesršmíd) World insurance market in 2002 (Eva Ducháčková) From new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Treacherous tunnels: Even common accidents may cause a catastrophe there

(Eva Svobodová) AGA Inspection body in 2003 (aga) By wire (Eva Trojanová) Invitation to Pragoalarm (eva) Practice, disputes, standpoints: Cogitation on the procedure concerning motor

insurance loss assessment in cases where there is a lack of enforceable decision

about driving offener (Vlasta Miklušáková) From among Czech court awards: Insurance fraud concerning medical

expenses abroad insurance (Jiřina Kotrbatá) Big insured losses: Catastrophe of the František Josef I steamboat (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz