> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 2/2004

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 11.40 hod.

Státní dozor v pojišťovnictví a penzijním připojištění (Eva Trojanová)..........................C.3>

Vytváření firemní image v pojišťovnictví (Mgr. Ing. Petr Kleiner).......................................5

Možný vývoj zaměstnanosti v pojišťovnách po vstupu do EU (RNDr. Aleš Zuzaňdk)........6

Vymezení pojmu CRM a jeho specifika v pojišťovnictví (RNDr. Jan Herzinann, CSc.)........7

Pojištění odpovědnosti za škodu (Rupert Nebauer)...............................................................9

Elektronické sjednávání pojistných smluv (Oldřich Rainiš, DiS.).....................................10

Zákon o střelných zbraních a střelivu a EU (Ing. Zdeněk Veiner)......................................13

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................14

Praxe, Spory, Stanoviska: Půjčovné - častá příčina sporu mezi poškozeným

a pojišťovnou (JUDr. Jaroslava Sulcová)...........................................................................15

Informační místo pro podnikatele (AGA)............................................................................16

Telegraficky (Eva Trojanová).................................................................................................16

Aktuality ze zahraničí (MOD)..............................................................................................16

Zahraniční účastníci a prienik nových technologií v brazílskom poistnom priemysle

(doc. Ing. Anton Korauš, PhD.)...........................................................................................17

Náročnost (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.)......................................................................18

Velké pojistné události: Letecký nálet na Prahu v únoru 1945 (Josef Hrubeš)..................19

CONTENTS

State Supervisory Office for the Insurance and Pension Funds

Interview with Mr. Václav Křivohlávek, Director of the State Supervisory Office

for the Insurance and Pension Funds (Eva Trojanová) Company image creation in the insurance industry (Petr Kleiner) Possible development of employment in insurance companies after the EU accession

(Aleš Zuzaňák) Defining the term Customer Relation Management (CRM) and it's specification

in the insurance industry (Jan Herzmann) Loss liability insurance (Rupert Nebauer) Insurance contract closing via Internet (Oldřich Rainiš) Law on fire arms and ammunition and the EU (Zdeněk Veiner) From new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Practice, disputes, standpoints: Lending fee - A frequent cause of disputes between

the injured party and the insurance company (Jaroslava Sulcová) Entrepreneurs' Inquiry Office (AGA) By wire (Eva Trojanová) News from abroad (MOD) Foreign participants and penetration of new technologies in Brazilian insurance

industry (Anton Korauš) Demands (Miroslav Stránský) Big insured losses: February 1945 Prague air-raid (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz