> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 11/2003

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 12.13 hod.

10 let České asociace pojišťoven (Eva Trojanová).................................................................3

Kartelové právo a oblast pojišťovnictví - 2. část (Mgr. Petr Běhán)....................................5

Dodržovat pravidla silničního provozu se vyplatí (JUDr. Pavel Busta)...............................6

Pyramida bezpečnosti v programu Česká kvalita (eva)......................................................7

Pojišťovnictví v zemích přistupujících do Evropské unie (doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.) ... 8

Je penzijní připojištění pojištěním? (Dana Chlddkovd).......................................................9

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatd).........................................................10

Nové trendy v pojištění a risk managementu (Ing. Vladimír Pulchart).............................11

Nejvýznamnější katastrofy zaviněné lidským činitelem v roce 2002 (Ing. Michal Škorpil).... 12

Poistný trh v Latinskej Amerike (doc. Ing. Anton Korauš, PhD.).......................................13

Z české judikatury: Pojistné podvody a leasingové smlouvy (JUDr. Jiřina Kotrbatd).......14

100 let časopisu finského pojišťovnictví Vakuutussanomat (JK).......................................15

Nový obrat při likvidaci škod WTC (Ing. Michal Škorpil) .................................................16

Setkání redakčních rad (va).................................................................................................16

Telegraficky (Eva Trojanová).................................................................................................16

Praxe, Spory, Stanoviska: Likvidoval s citem nebo rozumem? (JUDr. Jaroslava Sulcová)......17

Asistenční případ: Dovolená autonehodou nekončí (Vladimir Fuchs)...............................17

Pojištění v islámském světě: skutečná výzva (Eva Svobodová)..........................................18

Recenze: Pojištění a pojišťovnictví z hlediska teoretického i aplikačního

(prof. Ing. Jaroslav Daňhel. CSc.)......................................................................................18

Právě vyšel Anglicko-český slovník pojišťovnictví (kolektiv autorů ČAP).........................18

Lhát či nelhat? (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.)..............................................................19

CONTENTS

10 years of the Czech Insurance Association (Eva Trojanová)

Cartel law and the insurance sphere (Part 2) (Petr Běhán)

It is worth to obey the traffic rules (Pavel Busta)

The Czech Quality and the Security Pyramid Program (eva)

Insurance industry in the European Union approaching countries (Eva Ducháčková)

Is the pension supplementary insurance a kind of insurance? (Dana Chládková)

From new legal provisions (Jiřina Kotrbatd)

New trends in the insurance and risk management (Vladimir Pulchart)

Major manmade catastrophes in 2002 (Michal Škorpil)

Insurance market in Latin America (Anton Korauš)

From among Czech court awards: Insurance fraud and lease contracts (Jiřina Kotrbatd)

A new turnaround concerning the WTC loss assessment (Michal Škorpil)

ČAP and SAP editorial boards meeting (Eva Trojanová)

By wire

Practice, disputes, standpoints: Risk assessment by sense or using wisdom?

(Jarosla va Sulcová) Assistance case: Vacation doesn't end with an accident (Vladimir Fuchs) Insurance in the Islamic world: A real challenge (Eva Svobodová) Book review: Insurance and insurance industry in the theoretical and application view

(Jaroslav Daňhel) Just published: English-Czech Insurance Dictionary Lie or not to lie? (Miroslav Stránský-)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz