> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 10/2003

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 13.12 hod.

Útoky na USA představovaly novou dimenzi rizika (Ing. Miroslav Tacl) ...........................3

Pojišťování majetku měst a obcí se zaměřením na povodně (Eva Trojanová)....................3

Číselník objektů s čísly domovními - nový zdroj informací

(Petra Kuncová. Helena Kriegemvá, Jiří Podzemský)..........................................................7

Klasifikace zemí podle teritoriálního rizika při státní podpoře vývozního úvěrového

pojištěni (Ing. Jaroslav Fingerland, CSc, doe. big. Marlene Lukovská. CSc.)...................8

Ad Hodnocení rizik závažných havárií (Ing. Petr Hell)........................................................8

Majetkové pojištění a povodně (Eva Trojanová)...................................................................9

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................10

Kartelové právo a oblast pojišťovnictví - 1. část (Mgr. Petr Běhán)..................................11

Celkové tempo růstu pojistného trhu je stále přes 10 % (Tisková zpráva ČAP)..............13

Pomoc pojišťoven postiženým spoluobčanům (va).............................................................13

Praxe, Spory, Stanoviska: Likvidace -pohledz „druhé'strany"

(JUDr. Jaroslava Sulcová)..................................................................................................14

Informujeme vás...................................................................................................................14

Z české judikatury: Drobné podvody v životním a úrazovém pojištění

(JUDr. Jiřina Kotrbatá)......................................................................................................15

Navracení odcizených vozidel nalezených na území Ruské federace

(JUDr. Vlastimil Pršal).......................................................................................................15

Padesát nejvýznamnějších přírodních katastrof ve světě v roce 2002

(Ing. Michal Škorpil)...........................................................................................................16

Představujeme vám: Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (eva)............18

Václav Šafanda už není mezi námi (Eva Trojanová) ...........................................................19

Aktuality ze zahraničí...........................................................................................................19

CONTENTS

The attacks on the USA represent a new risk dimension (Miroslav Tacl) Insurance of towns, and municipalities, property in respect of the floods - Enquiry

(Eva Trojanová) A new source of information: Structure dial with house numbers

(Petra Kuncová, Helena Kriegerová, Jiří Podzemský) Classification of countries according to the territorial risk besides the state support

of the export credit insurance (Jaroslav Fingerland, Marlene Lukovská) Serious accident risks evaluation (Petr Helt) Property insurance and the floods (Eva Trojanová) From new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Cartel law and the insurance sphere (Petr Běhán)

Total insurance market growth rate still exceeding 10% (ČAP Press Release) Support to fellow citizens provided by the insurance companies (va) Practice, Disputes, Standpoints: Claims handling -A view from „the other side"

(Jaroslava Sulcová) From among Czech legal awards: Small-scale fraud in life and accident insurance

(Jiřina Kotrbatá) Returning of stolen vehicles found in the Russian Federation (Vlastimil Pršal) Fifty biggest natural catastrophes of the world in 2002 (Michal Škorpil) Introducing: Chamber of Independent Loss Assessors (Eva Trojanová) News from abroad (OM)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz