> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 5/2003

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 13.36 hod.

Vývoj penzijního připojištění se státním příspěvkem (JUDr. Milan Kantor).....................3

Tripartitní sociální dialog o důchodové reformě Ing. Petr Pavlík).......................................4

Seznam produktů soukromého životního pojištění na webových stránkách ČAP

(Ing. Rudolf Voborský) .........................................................................................................6

Konference VdS k protipožárním systémům ochrany majetku a životů

(Ing. Pavel Rybář).................................................................................................................6

Aktuáři a vstup do Evropské unie

(RNDr. Jiří Fialka, Ph.D. prof. RNDi: Petr Mandl. DrSc.)...................................................8

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatú)...........................................................9

Největší pojišťovací skupiny v Evropě (jk)..........................................................................10

Z doprovodného programu PRAGOALARM 2003 (Ing. Zdenek Veiner).........................] 1

Mezinárodní konvence pro navrácení odcizených vozidel (JUDr. Vlastimil Pršal)..........13

Řidiči versus chodci aneb absolutní přednost chodci nemají (JUDr. Pavel Busta)..........14

Inzerce....................................................................................................................................15

Systémy řízení jakosti v pojišťovnách (doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc.).......................16

Současné světové pojistné trhy (Ing. Jiří Janata. CSc.).......................................................17

Z české judikatury: Fingovane' dopravní nehody iniciované policisty

(JUDr. Jiřina Kotrbatá)......................................................................................................18

Aktuality ze zahraničí...........................................................................................................18

Maličkosti a „maličkosti" (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.)............................................19

CONTENTS

Development of the state contributed pension supplementary insurance (Milan Kantor)

Tripartite social dialogue on pension reform (Petr Pavlík)

A list of private life assurance products published on the CAP web sites

(Rudolf Voborský) VdS conference on the protection of property and life against fire (Pavel Rybář) Actuaries and approaching the European Union (Jiří Fialka, Petr Mandl) From new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Largest insurance groups in Europe (jk)

From the accompanying program of PRAGOALARM 2003 fair trade (Zdeněk Veiner) International convention on returning of stolen vehicles (Vlastimil Pršal) Drivers versus pedestrians or else the pedestrians do not have the absolute right of way

(Pavel Busta) Insurance companies' quality assurance management (Václav Sedláček) Contemporary world insurance markets (Jiří Janata) From among Czech court awards: Fake traffic accidents initiated by the policemen

(Jiřina Kotrbatá) News from abroad Trifles and „trifles" (Miroslav Stránský)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz