> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 2/2003

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 13.49 hod.

K dalšímu vývoji v pojišťovnictví (Ing. Ladislav Barloniček, MBA).....................................3

Životní pojištění-je co zlepšovat (Ing. Miroslav Tacl).........................................................4

Rozpočtový výhled 2003 - 2006: Koncepce reformy veřejných rozpočtů

(Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.).............................................................................................5

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatd)...........................................................6

Aktuality ze zahraničí (Mik)...................................................................................................7

Dvoustranné mezinárodní dohody České republiky o poskytování zdravotní péče

(Ing. Rudolf Voborský)..........................................................................................................7

Sociální dialog o otázkách stárnoucí populace (Ing. Petr Pavlík).......................................10

Dopravní nehoda a co dál? (JUDr. Pavel Busta)..................................................................12

Pojistný podvod v životním a úrazovém pojištění a pojištění nemoci

(JUDr. Monika Mraková)....................................................................................................13

Deset let v čele dozoru nad českým pojišťovnictvím (Eva Trojanová)...............................15

Z české judikatury: Podmíněné zastavení trestního stíhání u méně závažných

pojistných podvodů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)......................................................................16

Asistenční případ: Turisté na Kamčatce (Vladimír Fuchs)................................................17

Spolupráce při odhalování pojistného podvodu (Jan Kábrt).............................................17

Telegraficky (Eva Trojanová) ................................................................................................18

Motivace darem spokojenosti (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.)......................................19

CONTENTS

As to further development of insurance

Life assurance - there's room for improvement (Miroslav Tacl)

Budget outlook 2003 - 2006: Conception of Public budgets' reform (Jaroslav Mesršmíd)

From new legal provisions (Jiřina Kotrbatá)

Bilateral international agreements of the Czech Republic on provision of health care

(Rudolf Voborský) Social dialogue on questions concerning population growing old: Perceptions

of the subregional tripartite conference of the International Labour Organisation

and solving the impact of demographic changes (Pelr Pavlík) Traffic accident and how to go on? (Pavel Busta)

Insurance fraud in life, accident and disease insurance (Monika Mraková) Ten years as a head of insurance supervision authority

From among Czech court awards: Conditional stoppage of criminal persecution concerning less consequential insurance fraud (Jiřina Kotrbatá) Assistance service case: Tourists in Kamchatka (Vladimir Fuchs) Insurance companies and the police - cooperation in insurance fraud detection (Jan Kábrt) News from abroad By wire Motivation being a gift of satisfaction (Miroslav Stránský)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz