> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 1/2003

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 13.58 hod.

Novoroční anketa....................................................................................................................3

Zamyslení nad počátkem 21. století (JUDr. Vlastimil Uzel)...............................................11

Agentura Standard & Poor's zvýšila rating České pojišťovny (rk)..................................12

Právo v Evropské unii a jeho dopady na pojištění právní ochrany - 2. část

(Peter Wiegand)...................................................................................................................13

Představujeme vám (la)........................................................................................................14

Z nových právních predpisu (JUDr. Jiřina Kotrbatá)..........................................................14

Ujednání o spolupráci s Úradom pre finančný trh (zm)....................................................15

Pozor na příliš zaměstnaného manažera (Ing. Vladimír Pulchart)....................................15

Aktuality ze zahraničí (Mik.).................................................................................................17

Allianz pojišťovna působí na českém trhu již 10 let (kap).................................................17

IBA má nové partnery v Rusku, Slovinsku, Belgii a v Rakousku (mik)...........................18

Z české judikatury: Fingovaná pojistná událost z pojištění domácností;

Pojistný podvod zprostředkovatele pojištění (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...............................18

Séf je autorita (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.)...............................................................19

CONTENTS

New Year's survey

(ČAP member companies and ČAP Czech insurers Office representatives answering

insurance Review's questions) Contemplation on the beginning of the 21" century (Vlastimil Uzel) Rating agency Standard & Poor's has raised its rating on Česká pojišťovna (rk) Law in the EU and its impact on legal protection insurance - Part 2 (Peter Wiegand) From new legal provisions (Jiřina Kotrbatá)

Agreement about the co-operation with the Slovak Financial Market Authority (zm) Be aware of a too busy manager (Vladimír Pul chart)

Allianz pojišťovna has been operating on the Czech market already for 10 years (kp) IBA has got new partners in Russia, Slovenia, Belgium and Austria (mik) From among Czech court awards: Fake insured loss from insurance on contents

(Jiřina Kotrbatá) The boss is the authority (Miroslav Stránský)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz