> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 10/2002

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 14.00 hod.

Jak dál v pojišťovnictví po katastrofálních povodních? (Eva Trojanová)...........................3

(Rozhovor s prezidentem ČAP Ing. Vladimírem Mrázem) K ziskovosti neživotního pojištění - pohled na dlouhodobé trendy ve světě

(Ing. Vladimír Pulchart)........................................................................................................4

Padesát nejzávažnějších přírodních katastrof ve světě v roce 2001 (Mg. Michal Skorpil).......6

Mezinárodní unie námořních pojistitelů (JUDr. Vlastimil Uzel)..........................................8

Vývoj sprinklerů u nás (Ing. Pavel Rybář)...........................................................................11

Ohlédnutí za zasedáním výboru pro pojištění odpovědnosti CEA v Praze.....................12

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................13

Rok poté - největší komplexní škoda v historii (Olga Melcherová)..................................14

V. kongres pojišťovacích a zajišťovacích brokerů v Polsku (Ing. Zdeněk Schwarz)..........15

Bezpečná lokalita z pohledu asociace AGA (Zdeněk Štěpánek)..........................................17

Z české judikatury: Vícenásobné pojištění (JUDr. Jiřina Kotrbatá)....................................17

Případ z asistenční služby Europ Assistance (Vladimír Fuchs).........................................18

Blíží se konání veletrhů ISET a PYROS (Zdeněk Štěpánek)..............................................18

Telegraficky (eva)..................................................................................................................18

Suma samy nevyšumí (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.)...................................................19

CONTENTS

How to reassume in insurance after the disastrous floods? (Eva Trojanová)

Profitability of insurance - view of long-term trends in the world (Vladimir Pulchart)

Fifty major natural disasters in the world in 2001 (Michal Skorpil)

International Union of Marine Insurers (Vlastimil Uzel)

Development of sprinklers in the Czech Republic (Pavel Rybář)

Looking back at the CEA Liability Insurance Committee meeting held in Prague

From new legal provisions (Jiřina Kotrbatá)

One year later - most complex disaster in history (Olga Melcherová)

V. Congress of insurance and reinsurance brokers in Poland (Zdeněk Schwarz)

AGA's view of safe neighbourhood (Zdeněk Štěpánek)

From among Czech court awards: Multiplied insurance (Jiřina Kotrbatá)

ISET and PYROS fair trades coming (Zdeněk Štěpánek)

Europ Assistance service experience (Vladimir Fuchs )

By wire (eva)

News from abroad Rumours do not vanish them selves (Miroslav Stránský)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz