> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 8/2002

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 14.03 hod.

Očekávání zcela nového právního rámce pojištění a pojišťovnictví (JUDr. Věra Škopovd)......3

Několik slov o návrhu nové právní úpravy činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů

a samostatných likvidátorů (Mgr. Ing. Augustin Semeník)................................................4

Městské kamerové dohlížecí systémy (pkj.............................................................................5

Vinkulace v pojištění osob (JUDr. Ludvík Bohman)..............................................................6

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbalá)...........................................................8

Bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy (Ing. Ladislav Skácal)...................................8

Pyramida bezpečnosti na konferenci SAFETY 2002 (Ing. Zdeněk Veiner).......................12

Dopravní nehody na území ČR v roce 2001 (JUDr. Pavel Busta)......................................13

Zkušenosti z boje proti automobilové kriminalitě v Nizozemsku (JUDr. Vlastimil Pršal).....14

Podvody v souvislosti se silničními dopravními nehodami

(prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc, JUDr. Vlastimil Pršal) .........................................15

AGA se stala členem EURALARM (JUDr. Václav Růžička)..............................................16

Mezinárodní konference ASBS - CoESS (JUDr. Jaroslav Šikula).....................................17

Anketa o „Pojišťovnu roku 2001" (era)...............................................................................17

Pojištění válečných rizik - návrh na globální řešení (MiK)...............................................18

Jablko nebo citron (va).........................................................................................................19

Z české judikatury: Pojištění léčebných výloh v zahraničí (JUDr. Jiřina Kotrbatá)..........19

Telegraficky (Eva Trojanová) ................................................................................................19

CONTENTS

Expectation of a wholly new legal frame of insurance and insurance industry

(Věra Škopová) A few words on the suggestion of new legal regulation of the activities of insurance

brokers and independent loss assessors (Augustin Semeník) Book review: City camera monitoring systems Blockage of payment in personal life assurance (Ludvík Bohman) From new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Safety belts and child's fastening systems (Ladislav Skácal) Security pyramid in SAFETY 2002 conference (Zdeněk Veiner) Traffic accidents in the Czech Republic in 2001 (Pavel Busta) Experience in fight against motor crime in the Netherlands (Vlastimil Pršal) Fraud in connection with road traffic accidents (Viktor Porada, Vlastimil Pršal) AGA become a member of EURALARM (Václav Ružička) International conference of ASBS - CoESS (Jaroslav Šikula) Insurance Company 2001 Public Inquiry (Eva Trojanová) War risk insurance - Global solution proposal (MiK)

Apple or Lemon (Results of a nation-wide traffic prevention campaign) (va) From among Czech court awards: Insurance of medical treatment abroad

(Jiřina Kotrbatá)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz