> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 7/2002

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 14.12 hod.

Jak dál v pojištění cestovních kanceláří? (JUDr. Vladimír Krajíček)...................................3

Pojišťovací pooly a jejich úloha v pojištění (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)........................5

Plenární zasedání výboru CEA poprvé v Praze (Ing. Václav Zikán)...................................6

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...........................................................7

Národní zpráva ČAP pro CEA o pojištění odpovědnosti za škodu

v České republice za rok 2001 (Ing. Václav Zikán)............................................................9

Certifikace směřuje do Evropy (Tisková zpráva)................................................................13

Registrace firem v bezpečnostním průmyslu (Ing. Miroslav Urban).................................14

Návrh směrnice o finančních konglomerátech (Ing. Josef Čížek)......................................15

Společnosti HEATH LAMBERT GROUP bylo uděleno významné ocenění

(Tisková zpráva)..................................................................................................................17

Asociace českých pojišlovacích makléřů: Zprostředkované pojistné v roce 2001 ............17

Prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR k hospodářské politice vlády

v příštím období................................................................................................................18

Inzerce....................................................................................................................................18

Z české judikatury: Nadhodnocené pojistné události (JUDr. Jiřina Kotrbatá)..................19

Telegraficky (Eva Trojanová) ................................................................................................19

CONTENTS

How to reassume in insurance of travel agencies? (JUDr. Vladimír Krajíček) Insurance pools and their function in insurance (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) CEA plenary session held in Prague for the first time (ing. Václav Zikán) From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá) ČAP National Report for CEA on the Loss Liability Insurance Market

in the Czech Republic in 2001 (Ing. Vaclav Zikán) Certification orients towards Europe (Press release) Registration of companies in security industry (Ing. Miroslav Urban) Draft Directive on Financial Conglomerates (Ing. Josef Čížek) HEATH LAMBERT GROUP awarded a prominent valuation (Press re/ease) Czech Insurance Broker's Association: Mediated premium in 2001 Czech Republic Industry and Traffic Union's declaration on government trade policy

in the next period Advertisement

From among Czech court awards: Over valuated claims (JUDr. Jiřina Kotrbatá)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz