> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 6/2002

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 14.13 hod.

Setkání k výsledkům a perspektivám životního pojištění v ČR (eva)................................3

Daňové motivace pozitivně ovlivnily vývoj životního pojištění (CAP)................................3

Recenze: Životní pojištění (JUDr. Petr Poncar).....................................................................4

Některé vývojové trendy životního pojištění v Evropě (ČAP).............................................4

Doporučení členům CAP ve věci jednotného výkladu podílu na přebytku

při prodeji životního pojištění (ČAP)................................................................................5

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Katrbatá)...........................................................6

Ohlédnutí za veletrhem Pragoalarm 2002 (íng. Zdeněk Veiner)..........................................8

Pojišťovny a bezpečnostní průmysl (Ing. Vladimír Mráz).....................................................8

Dohoda o spolupráci uzavřená mezi CAP a ASBS.............................................................10

Zkušenosti CAP z oblasti pojišťování úrazů (JUDr. Jiří Novotný)....................................11

Duben přinesl rekordní prodeje podílových listů (UNIS)..................................................13

Poistný trh v Slovenskej republike (Ing. Barbora Drugdovú, PhD.)..................................13

Aktuální seznam Asociace penzijních fondů CR................................................................16

Předpověď lesních požárů (MiK).........................................................................................18

Z české judikatury (JUDr. Jiřina Katrbatá).........................................................................19

Telegraficky (Eva Trojanová) ................................................................................................19

CONTENTS

Meeting on the results and prospects of life assurance in the Czech Republic Tax motivations have positively influenced the development of life assurance Book review: Life assurance (JUDr. Petr Poncar) Some development trends of life assurance in Europe Recommendation for CAP members concerning unified interpretation

of life assurance sales surplus share From new legal provisions (JUDr. Jiřina Katrbatá) Looking back at Pragoalarm 2002 trade fair (Ing. Zdeněk Veiner) Insurance companies and security industry (Ing. Vladimír Mráz) Co-operation agreement concluded between ČAP and Association

of Private Security Services Experience of ČAP in the field of accident insurance (JUDr. Jiří Novotný) Insurance market in the Slovak Republic (Ing. Barbora Drtigdová, PhD) From among Czech court awards (JUDr. Jiřina Katrbatá) News from abroad

Czech Republic Association of Pension Funds Board and members, list Selected Czech court awards (JUDr. Jiřina Kotrbatá)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz