> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 5/2002

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 14.15 hod.

Známe se už patnáct roků (Eva Trojanová)...........................................................................3

POJISTNÝ OBZOR LXXX (Josef Kobra Kučera)................................................................4

Slavnostní setkání k osmdesátinám Pojistného obzoru (eva)............................................14

Ohlédnutí JUDr. Vlastimila Uzla, čestného prezidenta ČAP, váženého autora

a pamětníka několika desítek ročníků Pojistného obzoru.............................................15

Pojistný obzor a CAP (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.).........................................................16

Redakční rada Pojistného obzoru .......................................................................................17

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................18

Pojišťovací domy vyprávějí: Sídlo Union pojišťovny, a.s. (Josef Hrubeš)............................19

CONTENTS

We've known each other already for fifteen years (Eva Trojanová) Insurance Review LXXX (Josef Kobra Kučera) Insurance Review's 80"' anniversary celebration (eva)

Looking back by Dr. Vlastimil Uzel, Czech Insurance Association Honourable President, respected author and Insurance Review's several decades witness Pojistný obzor and CAP (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) From the new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá) The insurance companies, buildings tell their stories: The seat of Union pojišťovna a.s.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz