> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 4/2002

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 14.15 hod.

Členové České asociace pojišťoven zasedali (Tisková zpráva ČAP).....................................3

Společné memorandum vlád ČR a Nizozemského království o důchodové reformě........4

Je z hlediska pojistitele české zdravotnictví připraveno na vstup do EU?

(Götz Reichart)......................................................................................................................5

Proč se nám nedaří snížit nehodovost? (Ing. Ladislav Skácal).............................................7

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................10

Nové formy páchám pojistných podvodů v souvislosti s fingovanými krádežemi

motorových vozidel (prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc, JUDr. Vlastimil Pršal).......11

Rok 2002 - rok ochrany rekreačních objektů (ppor. Mgr. Andrea Filipová).....................13

Informační centrum Evropské konfederace bezpečnostních služeb

(Tisková zpráva IC CoESS)..................................................................................................15

CI ČAP vás zve na letošní PRAGOALARM (Ing. Zdeněk Veiner).....................................15

Z české judikatury (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................................16

Inreon a on-line zajištění (La)..............................................................................................17

Recenze: Krádeže vozidel. Odhalování, vyšetřování a prevence. (JS)..............................17

Inzerce....................................................................................................................................18

CONTENTS

Members of the Czech Insurance Association met

Joint memorandum of governments of the Czech Republic and the Kingdom of the Netherlands on pension reform

Is the Czech health system, as seen from the Insurer's point of view, ready to join the EU? (Götz Reichart)

Why are we unable to reduce the frequency of accidents? (Ing. Ladislav Skácal)

From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá )

New forms of committing insurance fraud in connection with faked motor vehicle theft (prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc, JUDr. Vlastimil Pršal)

Stolen and returned vehicles by selected types from 1993 to 2001

Year 2002 - year of secondary residence protection (Mgr. Andrea Filipová)

Information center of the European Security Services Confederation

Invitation to PRAGOALARM

Selected Czech court awards (JUDr. Jiřina Kotrbatá)

Inreon and the on-line reinsurance (La)

Book review: Motor vehicle thefts. Detection, investigation and prevention.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz