> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 2/2002

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 14.22 hod.

Nové výzvy a české pojišťovnictví {Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)........................................3

Čekání na boom? (Dr. Peter Hagen).......................................................................................4

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...........................................................6

Rozumíme finanční klasifikaci pojišťoven? (Ing. Vladimír Pulchart)..................................7

Názory na sprinklerovou ochranu (Ing. Pavel Rybář)........................................................I 1

Vyřazení vozidla z registru a zánik pojištění odpovědnosti (JUDr. Pavel Busta).............14

Recenze: Odpovědnost za výrobek v České republice, ve Slovenské republice

a v Evropské unii (JUDr. Libuše Dryjová)........................................................................15

Nová rizika spojená s e-obchodem (Ko)..............................................................................16

Výše pojištěných škod po teroristickém útoku na USA.....................................................18

Z obsahu nejnovějšího vydání Pojistných rozpravferaj....................................................18

Z české judikatury (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................................18

Není žití bez aktivity (doc. Ing. Miroslav Stránský. CSc) ....................................................19

CONTENTS

New challenges and the Czech insurance industry (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc)

Waiting for a boom? (Dr. Peter Hagen)

From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá)

Do we understand the financial classification of insurance companies?

(Ing. Vladimir Pit/chart) News from abroad

Notes on erroneous assessment of sprinkler protection (Ing. Pavel Rybář) Deletion of a vehicle from the Register and termination of liability insurance

(JUDr. Pavel Busta) Book review: Product liability in the Czech Republic, the Slovak Republic

and the European Union (JUDr. Libuše Dryjová) The amount of insured losses after the terrorist attack on the USA New risks connected with e-business (ko) From among Czech court awards (JUDr. Jiřina Kotrbatá) There is no life without activity f doc. Ing. Miroslav Stránský

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz