> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 9/2001

Záznam přidán/aktualizován: 13. únor 2009 v 08.37 hod.

Vývoj českého pojišťovnictví v letech 1991-2000...............................................................3

Ad K výzkumu trhu pojištění občanů CR - 2001 (Pojistný obzor č. 8/2001)....................8

Telegraficky............................................................................................................................7

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................9

Představujeme vám Sekci pojištění odpovědnosti ČAP (Eva Trojanová)....................... 10

Svět pojišťovnictví srozumitelnou formou........................................................................10

Vozidlo a pojištění: Nová vyhláška o registraci vozidel (JUDr. Pavel Busta).................... 11

Odpovědnost za výrobek v České republice na počátku 21. Století (JUDr. Petr Záruba)..... 13

Zprostředkované pojistné v roce 2000.............................................................................. 14

Aktuality ze zahraničí (Ko)................................................................................................. 15

Recenze: Právo informačních a telekomunikačních systémů

Sociální a soukromé pojištění (va)...................................................................... 16

Inzerce.................................................................................................................................. 17

« Pojistné podvody: Kuriózní škoda z povinného ručení (JUDr. Aleš Čermák)................... 18

Rozhněvaný pracovník (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.) .............................................. 19

CONTENTS

Development of the Czech insurance industry from 1991 to 2000

(ČAP 2000 Annual Report)

On the article „Personal lines insurance in the Czech Republic - 2001 market research"

(Pojistný obzor č. 8/2001)

By Telegraph

From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá)

We present you the ČAP Liability Insurance Section (Mgr. Eva Trojanová)

Motor vehicles and insurance: New Decree on motor vehicle registration

(JUDr. Pavel Busta)

Product liability in the Czech Republic at the beginning of the 2T1 century

(JUDr. Petr Záruba)

Brokered premiums in the year 2000 (zk)

News from abroad (ko)

Review: Information and telecommunication systems law Social and private insurance (va)

Advertisement

Insurance fraud: A curious MTPL insurance loss (JUDr. Aleš Čermák)

The angry worker (doc. Ing. Miroslav Stránský; CSc.)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz