> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 7/2001

Záznam přidán/aktualizován: 13. únor 2009 v 08.45 hod.

AGA a její partneři pro výběr nejlepší hodnoty (Eva Trojanová).....................................3

Aktuality z Certifikačního institutu CAP (Ing. Zdeněk Veiner)..........................................5

Setkání odborníků bezpečnostních systémů a bezpečnostního průmyslu

(Ing. Zdeněk Veiner)............................................................................................................6

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kolíbala).........................................................6

Výzva padla na úrodnou půdu (JUDr. Pavel Kocábek, JUDr. Tomáš Koníček)..................7

Pojistný podvod a různé přístupy k jeho řešení (JUDr. Aleš Čermák).............................. 8

Národní zpráva ČAP za trh pojištění odpovědnosti za škodu v České republice

za rok 2000 (Ing. Václav Zikán).........................................................................................9

Rating českých pojišťoven agenturou Standard & Poor's.............................................. 12

Vozidlo a pojLštění: Dopravní nehody v ČR za leden až duben 2001 (JUDr. Pavel Busta)..... 13

Pojištění pro energetiku (Ing. Jiří Janata)......................................................................... 15

Kooperativa oslavovala 10. výročí založení (eku)............................................................. 16

•Pojistné podvody: Problém identifikace shořelého automobilu (JUDr. Aleš Čermák)........ 17

Ustavní soud České republiky a pojistný podvod (JUDr. Jiřina Kotrbatá)..................... 18

Termínový kalendář výkazů, jiných dokladů a zpráv pojišťoven v roce 2001 .............. 18

Telegraficky.......................................................................................................................... 19

Příloha: Pojistné produkty členských pojišťoven ČAP

CONTENTS

AGA and its partners favor the selection of the best value (Eva Trojanová) Current news from the ČAP Certification Institute (Ing. Zdeněk Veiner) Meeting of specialists in the field of security systems and safety industry

(Ing. Zdeněk Veiner) From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá)

The challenge fell on fertile ground (JUDr. Pavel Kocábek, JUDr. Tomáš Koníček) Insurance fraud and different ways to tackle it (JUDr. Aleš Čermák) ČAP National Report on the liability insurance market in the Czech Republic

for the year 2000 (Ing. Václav Zikán) Standard & Poor's rating of Czech insurance companies The vehicle and insurance: Traffic accidents in the Czech Republic

from January to April 2001 (JUDr. Pavel Busta) Insuring utilities (Ing. Jiří Janata)

Kooperativa celebrated the 10"1 anniversary of its foundation (eku) Insurance fraud: Identification of a burnt vehicle (JUDr. Aleš Čermák) Constitutional Court of the Czech Republic and insurance fraud (JUDr. Jiřina Kotrbatá) Time limits calendar By telegraph Supplement: Insurance products of ČAP member companies in 2001

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz