> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 3/2001

Záznam přidán/aktualizován: 13. únor 2009 v 08.50 hod.

Jsou včasné informace o přírodních katastrofách utopií? (Eva Trojanová).....................3

Komerční pojištění ve vztahu k úrazům dětí a mládeže (Ing. Stanislav Poklop)..............4

Pojišťovny jdou cestou certifikace (Tisková zpráva)............................................................ 8

Možnosti využití certifikovaných zábranných systémů při pojištění majetku

(Ing. Oldřich Uhlíř)............................................................................................................. 8

Aplikační směrnice CAP a její přínos pro zabezpečení objektů (Ing. Jan Merhaut).......9

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Inspekční orgán

(Dpi. Stanislav Švancar)................................................................................................... 10

Vzdělávání v České asociaci pojišťoven v roce 2000 a přehled na rok 2001

(PhD?: Jitka Bohmová)...................................................................................................... 1 1

Informace o možnostech studia pojišťovnictví na vysokých školách............................. 12

Vozidlo a pojištění: K novým právním předpisům (JUDr. Pavel Busta)......................... 15

Pojistný trh - nadále vzestup (Tisková zpráva).................................................................. 16

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)....................................................... 17

Úřad dozoru v pojišťovnictví MF" členem Mezinárodní asociace dozorových orgánů

v pojišťovnictví (Tisková zpráva MF).............................................................................. 17

Představujeme vám nové předsedy sekcí České asociace pojišťoven (Eva Trojanová) .. 18

V Německu má být vytvořen Spolkový úřad dozoru nad finančním trhem (číž).......... 18

Pojistné podvody: Požár penzionu na Šumavě (JUDr. Aleš Čermák)............................... 19

Telegraficky (Eva Trojanová) .............................................................................................. 19

CONTENTS

Is timely notification of natural catastrophes a Utopian dream? (Eva Trojanová) Commercial insurance in relation to children,s and adolescents, accidents

fing, Stanislav Poklop) Insurance companies choose certification (CAP press release) Taking advantage of certified security systems when insuring property

(Ing. Oldřich Uhlíř) Application directive ČAP and its contribution to the security of buildings (Ing. Jan Merhaut) Association of Technical Security Services Grémium Alarm Inspection body

(Dpi. Stanislav Švancar) Education at the Czech Insurance Association in 2000 and a survey of events

planned for 2001 (PhDr. Jitka Bohmová) Information on options to study insurance at universities The motor vehicle and its insurance (JUDr. Pavel Busta,) Insurance market- further growth (ČAP press release) From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá) The Supervisory Office over Insurance of the Finance Ministry becomes a member

ofthelAIS We present the new chairmen of Czech Insurance Association sections (Eva Trojanová) A Federal Office of Supervision over the Financial Market is to be set up in Germany (čít) Insurance fraud: fire at a boarding house in Šumava (JUDr. Aleš Čermák) By telegraph (Eva Trojanová) Supplement: English-Czech glossary with definitions of basic terms in the field

of medical expenses insurance

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz