> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 9/2000

Záznam přidán/aktualizován: 13. únor 2009 v 12.11 hod.

České pojišťovnictví čeká ještě hodně práce (Eva Trojanová) .............................................3

Zkušenosti s pojistnými podvody v životním pojištění (Miluše Matějková)........................4

Úrazově pojištění a pojistné podvody (Ing. Stanislav Poklop)..............................................5

Podvody v pojištění ušlého výdělku (JUDr. Jaroslav Šubrt).................................................6

Rozvoj slovenského poistného trhu v rokoch 1993-1999 (Ing. Eva Kafková)....................9

Konference EAST MEETS WEST (ml)..............................................................................11

Internet v poisťovníctve (RNDr. Ján Krajčŕk).......................................................................12

Zemědělské pojištění v České republice (Ing. Václav Wilhelm, CSc.í..................................15

Zajištění v Eatinské Americe (Libuše Dvořáčková).............................................................16

Pojistný podvod aneb eo se také může stát (jk) ..................................................................16

Mobilní poradenství- inspirace pro pojišťovny (JUDr. Pavel Kocábek.

JUDr. Tomáš Koníček)........................................................................................................17

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbalá).........................................................18

Konference o aktuálních otázkách pojišťovnictví a penzijních fondů

(Ing. Rostislav Prokeš)........................................................................................................18

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................19

CONTENTS

Much work still ahead for the Czech insurance industry (Eva Trojanová)

Experience with fraud in life insurance (Miluše Matějková)

Accident insurance and insurance fraud (Ing. Stanislav Poklop)

Fraud in the loss of earnings insurance (JUDr. Jaroslav Šubrt)

Development ol'the Slovak insurance market in 1993-1999 (Ing. Eva Kafková)

Internet in insurance (RNDr. Ján Krajčík)

Agricultural insurance in the Czech Republic (Ing. Václav Vilhelm. CSc.)

Reinsurance in Latin America (Libuše Dvořáčová)

Mobile consulting - inspiration for insurance companies (JUDr. Pavel Kocábek,

JUDr. Tomáš Koníček) From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbalá ) Conference on burning issues in insurance and pension funds

(hie. Rostislav Prokeš}

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz