> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 7/2000

Záznam přidán/aktualizován: 13. únor 2009 v 12.16 hod.

Začalo to před 100 lety (František Dostál)............................................................................ 3

Jubileum Hasičské vzájemné pojišťovny (Ing. Jaroslava Reichlová)...................................5

Anketa k vývoji hasičského hnutí ve 20. století (Milan Dubský, Eva Trojanová).................6

Jde o vteřiny (MD)..................................................................................................................8

Vývoj požární ochrany v České republice (Ing. Vladislav Banasinský)...............................9

Jubilejní přehled o požárech (Ing. Vladimír Vonásek).........................................................10

Problematika součinnosti sprinklerového hasicího zařízení

a zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla (Ing. Pavel Rybář)................................. 15

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)........................................................ 17

Vyšel sborník Obec a požární ochrana (Milan Dubský).................................................... 18

Konference k aktuálnímu vývoji pojistného trhu (Eva Trojanová).................................. 18

Telegraficky (Eva Trojanová)............................................................................................... 18

CONTENTS

It began a hundred years ago (František Dostál)

Hasičská vzájemná pojišťovna celebrates its jubilee (Ing. Jaroslava Reichlová)

Pojistný obzor poll on the development of the firemen's movement in the 20th century (red)

Evolution of protection against fire in the Czech Republic (Ing. Vladislav Banasinský)

Jubilee survey of fires (Ing. Vladimír Vonásek)

Problems of synchronizing the working of the sprinkler extinguishing device with the

equipment for natural extraction of smoke and heat (Ing. Pavel Rybář)

From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá)

„The Municipality and Fire Protection" report came out (Milan Dubský)

Conference on the present development of the insurance market (Eva Trojanová)

By telegraph (Eva Trojanová)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz