> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 5/2000

Záznam přidán/aktualizován: 13. únor 2009 v 12.18 hod.

Životní pojistka by měla být tím posledním, čeho se člověk zbavuje

(Eva Trojanová)....................................................................................................................3

Výchozí analýza trhu životního pojištění v České republice

(Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)............................................................................................4

Principy kolektivního životního pojištění (JUDr. Petr Poncar)..........................................7

Anketa.....................................................................................................................................8

Důchodové pojištění a penzijní připojištění (JUDr. Bedřich Kovář)..................................9

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)........................................................ 10

Životní pojištění v Evropě (Ing. Josef Čížek)...................................................................... 11

Životní pojištění- investiční nástroj budoucnosti (doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.) .... 13

Rozběh činnosti České kanceláře pojistitelů (JUDr. Ing. Jakub Hradec)......................... 14

Změna ve vedení ČP DIRECT pojišťovny......................................................................... 15

Z činnosti Certifikačního institutu ČAP (Ing. Zdeněk Veiner).......................................... 16

Mezinárodní konference public relations v pojišťovnictví (Mgr. Marie Malá)............... 16

Jaké úkoly čekají asociaci v roce 2000? (jam)................................................................... 17

Certifikační institut ČAP se poprvé představil veřejnosti (zv, eva)................................. 18

Telegraficky (Eva Trojanová)............................................................................................... 19

CONTENTS

A life insurance policy should be the last thing one gets rid of (Eva Trojanová) An initial analysis of the life insurance market in the Czech Republic

(Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) Principles of group life insurance (JUDr. Petr Poncar) Pension insurance and complementary pension fund (JUDr. Bedřich Kovář) From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá) Life insurance in Europe (Ing. Josef Čížek)

Life insurance - investment instrument of the future (doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.) The activity of the Czech Insurers' Bureau making a start (JUDr. Ing. Jakub Hradec) Change of the top management of ČP DIRECT insurance company International conference on public relations in insurance (Mgr. Marie Malá) What tasks are awaiting the Association in 2000? (jam) The ČAP Certification Institute presents itself to the public (zv, eva) By telegraph (Eva Trojanová)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz