> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 2/2000

Záznam přidán/aktualizován: 13. únor 2009 v 12.20 hod.

Poznámky k právním aspektům telefonického uzavírání smluv

(doc. JUDr. Josef Fiala, CSc.).............................................................................................3

Telepojištění (Ing. Vladimír Obuškevič).................................................................................4

Právo na podporu elektronického podnikání (Ing. Zbyněk Loebl)..................................... 6

Stav a význam obchodování přes internet V pojišťovnictví (Marie Kovárnová)...............7

Evropská směrnice o elektronických podpisech a další připravované návrhy (Ko)........ 9

Certifikační institut CAP (Ing. Miroslav Urban)................................................................ 10

Zánik pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a související povinnosti

(JUDr. Pavel Busta)........................................................................................................... 11

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)........................................................ 12

Využití simulace při řízení rizik neživotního pojištění - I. část

(Mgr. Ing. Václav Novotný, RNDr. Jiří Weinberger, CSc.)................................................. 13

Informační společnost a rizika ve finančnictví roku 2000

(doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc.).................................................................................. 16

Česká kancelář pojistitelů................................................................................................... 16

Pozvánka na seminář........................................................................................................... 16

Kdo je kdo v České asociaci pojišťoven............................................................................. 17

Ad Na anketní otázky odpovídají představitelé pojišťoven (Pojistný obzor č. 1/2000)... 18

Telegraficky (Eva Trojanová)............................................................................................... 18

Moje pojišťovna aneb v krajině Arkádské (Zeno Kaprál)................................................. 19

CONTENTS

Notes on the legal aspects of contracts concluded by telephone

(doc. JUDr. Josef Fiala, CSc.) Teleinsurance (Ing. Vladimír Obuškevič)

The right to support for electronic business (Ing. Zbyněk Loebl) State and significance of insurance business on the Internet

(arranged by Marie Kovárnová) EU directive on electronic signatures and other proposals in preparation (Ko) ČAP Certification Institute (Ing. Miroslav Urban)

Expiry of MTPL insurance and duties connected therewith (JUDr. Pavel Busta) From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá) Using simulation when managing risks in non life insurance

(Mgr. Ing. Václav Novotný, RNDr. Jiří Weinberger, CSc.) Knowledge society and financial industry risks in 2000 (doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc.) Czech Insurers' Bureau (contact) Who is who in the Czech Insurance Association On the article „Insurance companies' representatives answer poll questions"

(Pojistný obzor no. 1/2000) By telegraph (Eva Trojanová) My insurance company or in the Arcadian country (Zeno Kaprál)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz