> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 12/2000

Záznam přidán/aktualizován: 13. únor 2009 v 12.21 hod.

Povodně - úloha státu, pojišťoven a zajišťoven....................................................................3

Pohled pojišťoven na problematiku povodní (Ing. Vladimír Mráz)......................................4

Pojišťovny a povodně v letech 1997-2000.............................................................................5

Údaje o přírodních katastrofách vletech 1990-1999..........................................................5

Strategie vytváření map a digitální geografické informace o povodňovém ohrožení a riziku škod v České republice (RNDr. Eva Sovjdková)...................................................6

Katastrofy roku 1999 (Marie Kovámová)..............................................................................8

Minimální sazby povinného ručení pro rok 2000 ..............................................................11

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................12

Internet v německých pojišťovnách (ML) ...........................................................................13

Perspektivy elektronicky realizovaného obchodu v pojišťovnictví (Ing. Jiří Janata)......14

Call centrum = vstupní brána do firmy (Ing. Antonín Pospíšil).........................................15

Přírodní katastrofy tisíciletí (Marie Kovámová).................................................................17

Setkání v Trenčíně (eva)........................................................................................................18

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................19

CONTENTS

Floods - the respective roles of the state, insurers and reinsurers (CAP press release) Insurance companies' view of the issue of floods (Selected passages from the speech

by Mr V. Mráz. president of ČAP) Insurers and floods in 1997 - 2000 Natural catastrophes in 1990-1999 Strategy of creating maps and digital geographic data on the peril of floods and risk

of losses in the Czech Republic (RNDr. Eva Sovjdková) 1999 catastrophes (Marie Kavernová) MTPL insurance minimum rates for 2000 From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbata) Internet in German insurance companies (ml) News from abroad

Perspectives of insurance business conducted by electronic means (Ing. Jiří Janata, CSc.) Call center = a company's entrance gate (Ing. Antonín Pospíšil) Natural catastrophes of the past millennium (Marie Kovárnová) Meeting in Trenčín (eva) By telegraph (Eva Trojanová)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz