> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 4/2009

Záznam přidán/aktualizován: 21. leden 2010 v 10.56 hod.

Cesta ke sjednoceni pravidel pro distribuci finančních produktů 4

(Mgr. Klára Hájková)

Zprostředkování finančních produktů v centru zájmu evropských legislativců 6

(Mgr. Ondřej Karel)

Zveřejňovat náklady na finanční produkty, nebo ne? 8

Anketa mezi zástupci regulace, dohledu, profesních asociací a sdružení a vybranými členy České asociace pojišťoven (Mgr. Ema Novotná)

LEGISLATIVA A PRÁVO

Ohlédnutí za zákonem o pojišťovnictví 11

(Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)

Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 12

(RNDr. Monika Šřástková)

„Datové schránky usnadňují komunikaci" 15

Rozhovor s Prof. Ing. Vladimírem Smejkalem, CSc. LL.M.

(Marcela Kotyrová)

Z nových právních předpisů 17

(Mgr. Eva Kozojedová)

EKONOMICKÉ INFORMACE

Odměny pojišťovacích zprostředkovatelů a daně 18

(Ing. Jana Šíovíčková, Ing. Jana Antošová)

Uplatnění DPH na převod souboru zajišťovacích smluv - nový rozsudek ESD 20

Ing. Jana Šťovíčková

Role pojistných matematiků v rámci Solventnosti II 21

(Ing. Imrich Lozsi)

„Ekonomika představuje největší riziko" 23

(Lloyd's Communications)

POJISTNÉ PRODUKTY

Fenomén Vánoc a pojistné události 26

(Ing. Vladimír Fuchs)

Škody na zdraví ze zimních sportů 27

(JUDr. Irena Tľešňáková)

Pojištění v oblasti obnovitelných zdrojů 29

(Ing. Dušan Skoták)

Pojištění pohřbu se vrací na trh 30

(Ing. Jana Hrdinova, Ph.D.)

ZE SVĚTA

Obamova zdravotní reforma hledá své uplatnění 32

(Ing. Petr Pavlík)

Zdravotnictví za hranicemi: Nizozemí 33

(Kolektiv autorů projektu Kulatý stůl)

ČAP partnerem Norska v projektu na výměnu zkušeností

v oblasti boje s pojistným podvodem 37

(Mgr. Ondřej Karel)

Z DOMOVA

„Pojišťovny jsou nervózní ze sdílení informací" 38

Rozhovor s Paulem Robinsonem z IBM

(Mgr. Ema Novotná)

Vzácná návštěva z Lloyd's zavítala do Prahy 40

(Mgr. Ema Novotná)

Pojišťovací makléři bilancovali 41

(Ing. Zdeňka Indruchová)

Ještě k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 42

(JUDr. Adriana Vavrušková)

Datové schránky v právním řádu ČR 42

Recenze publikace

Z tiskových zpráv členských pojišťoven 43

INSURANCE DIGEST

"Insurers Are Nervous about Sharing Information" 45

Interview with Paul Robinson from IBM (Ema Novotná)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz